4Leg Check

logga med rand under

4Leg Check, den ”intelligenta” vågen
4Leg Check,
har tagits emot med stort intresse och involverade veterinärer och ortopeder har fått nya upplevelser och en ökad inblick i hur hundar väljer att belasta sin kropp i samband med diverse besvär och diagnoser.
Med stöd av en 4Leg Check kontroll i samband med övriga standardundersökningar och utredningar så stödjer 4Leg Check allvarlighetsgraden bakom hundens smärtbesvär och eventuellt nedsatta rörelseförmåga.

4Leg Check kan mäta och utföra följande:4LC
-Total tyngd hos djuret (Kg)
-Total kraft hos djuret (Newton)
-Fördelad tyngd mellan alla fyra ben samtidigt
-Fördelad kraft mellan alla fyra ben samtidigt
-Procentuell fördelning av tyngd mellan alla fyra benen
-Procentuell fördelning av kraft mellan alla fyra benen
-Justerbara möjligheter att utföra mellan 40-800   mätningar/undersökningstillfälle.

Tänkbara användningsområden på en mottagning: 
Hältutredningar– som stöd för veterinärer
Vid rehabilitering av skador för att jämföra och mäta hur läkning fortskrider och hur djurets smärtupplevelse förändras under tid. Detta ger en ökad förståelse för processen och hjälper rehabiliteringspersonal att lägga upp träningen och behandlingar optimalt efter varje individs förutsättning och särskilda behov.
Friskvårdskontroll för att i tid upptäcka felaktiga belastningar i syfte att motverka problem som kan uppstå hos hårt arbetande hundar och aktiva tävlingshundar.
HD/ED röntgen, en 4Leg Check kontroll i samband med röntgen för att jämföra röntgen resultatet med belastningen och när det anses nödvändigt att erbjuda förebyggande profylax mot ex. artros.

Varmt välkommen att boka tid på AlphaOhm, det går givetvis bra att boka enbart för en 4Leg Check kontroll med personal.

 

 

Annons