Stretching

logga med rand under

Stretching

Lotta stretchStretching innebär att man töjer eller förlänger en muskel, muskelgrupp, bindväv eller någon av de olika strukturer som finns kring leden. Muskeln utvecklar bättre kraft om den har en bra elasticitet och en normal muskellängd. Muskelstramhet som inte behandlas kan leda till ett förändrat rörelsemönster och en felaktig belastning.

För att hunden ska kunna ta ut ett fullt steg och använda sin muskulatur optimalt måste den ha en naturlig rörelsebana. Rörelsebanan är den fulla rörlighet som leden normalt tillåter. Stretching bör anpassas individuellt för att undvika skada och överrörlighet.

Stretching är bra för att minska på muskelspänningar, den ger en bättre elasticitet i vävnaden, rörelseomfånget ökar vid behov eller bibehålls, koordinationen förbättrats eller bibehålls, kroppsmedvetenheten ökar och blodcirkulationen förbättras.

Annons