Vibrationsbehandling

alphaohm ny logo.indd

Vibrationsbehandling

Vibrationsplatta – Bodygreen Functional Trainer.

sudd_vibbVibrationsträning kan användas som avslappning, rehabilitering och funktionell styrketräning. Den faktor som påverkar träning/behandling är hastigheten eller svängningarna på vibrationsbrädan. Den utför rörelser mellan 5 och 30 Hz (svängningar per sekund). Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger leder och muskler en normal rörelseriktning och belastning.

En rehabilitering börjar ofta, i så låga frekvensområden som 5 Hz, med att befrämja läkning (ökad blodcirkulation), sedan stegras behandlingen progressivt till funktionell träning (kapillärbildning) och styrketräning (muskelstabilitet).

Träning på vibrationsplattan ger inte någon konditionsträning – dvs inte någon träning för hjärta och lungor vad gäller syreupptagningsförmågan – och används därför lämpligt i kombination med annan träning

Annonser