Water Treadmill

logga med rand under

Träning i vatten har samma goda effekter för hund som hos människor. Kirri, wtm
Genom vattnets bärande effekt avlastas vikten på lederna vilket gör träningen skonsam för den opererade, skadade eller slitna leden.
Vattnet skapar motståndet framåt idet att rullbandet rör sig.
Hastigheten regleras så att träningen optimeras och kontrolleras efter varje hunds individuella förutsättningar och prestationsförmåga.
Man kan alltså mycket effektivt kontrollera hur mycket man vill belasta lederna samt hur stort rörelse och muskelomfång djuret ska utföra under träningen.
Vid rehabilitering syftar träning i vattenbandet till att:

• Öka cirkulation och genomblödning för att främja läkningsprocessen
• Optimera rörelsemönstret vilket också bidrager till att hunden återfår muskulatur i och med bättre funktionellt användande
• Successivt öka belastningstoleransen i den affekterade leden

Träning i Water Walker är också mycket effektivt som friskvård och underhåll. Hunden behöver använda benen liksidigt och med samma kraft för att hålla balansen. Beroende på vattenmängd och hastighet kan således både styrka, cirkulation samt intervallträning utföras.

Annons